21.11.2021

Wëllschwäiniessen

Programm

Traditiounsgeméiss invitéiert d'Foulschter Musik Iech wéi all Joer op säi Wëllschwäiniessen, den 21. November 2021 zu Foulscht am Centre Culturel. Dir kritt awer och ee vegetaresche Menüe, an et gëtt ee Menüe fir d'Kanner. Umeldunge bis de 16. November um Tel. 23 62 17 79 Dëst Evenement wäert ouni « gestes barrières » stattfannen. Et gëllt de „CovidCheck“
Allgemeine Informationen

Centre Culturel de Folschette

Rue Principale 40
L-8834 FOLSCHETTE

Siehe auf der Karte

Datum

Sonntag, 21 November 2021


Preise

Wëllschwäin, roude Kabes – Spätzle – Groumperen – Biren Taart a Kaffi : 27


Kontakt